Fordon för maskintransporter

I vår maskinpark finns olika typer av entreprenadmaskiner för alla typer av arbeten och maskintransporter:

  • Lastväxlare

  • Grävmaskiner 7-30 ton med GPS-styrning

  • Dumper för schaktning

  • Traktorer med tillhörande utrustning